. 
ENTER KODEX
Status: Completed Feb. 2019

Gävle Stadshus

Gävle kommun

<< back

ENTER KODEX, 2019

Om konstverket:

Catrin Andersson är född 1974 och bor och verkar i Jädraås. I uppdraget hon fick i Stadshuset ingick att skapa ett verk som gav varje våningsplan i de nya kontorslandskapen en egen färg och en egen identitet. Samtidigt skulle hon förhålla sig till en redan utförd inredning som följde en viss färgskala. Catrin Andersson har i flera tidigare verk arbetat med pappersmassa som hon låtit torka på ett slätt underlag. Här utvecklade hon den tekniken och lät pappersmassan torka på en glasskiva. Massan klistrade då fast mot ytan och resultatet blev en effekt som påminner om marmor eller dekormålningar som efterliknar marmor. Det är ett material som kopplar de nya kontoren mot de äldre och mer pampiga delarna av Stadshuset.

Pappersmassan som användes till verket samlades in av personalen på de olika kontoren, som därmed blev delaktiga i skapandet av konstverket. Här och var, om man studerar det färdiga verket noga, kan man se enstaka bokstäver och kanske går det någonstans att urskilja ett helt ord. Varje våning har en egen färgskala som ska hjälpa till att skilja de olika våningarna åt.

På pelarna på varje våning finns det siffror. Det är Gävle kommuns värdegrund översatt till binära tal.

Text: Björn Norberg, intendent för offentlig konst, Gävle kommun

ENTER KODEX, 2019. Våningsplan 1

ENTER KODEX, 2019. Våningsplan 2
ENTER KODEX, 2019. Våningsplan 3
ENTER KODEX, 2019. Våningsplan 4


ENTER KODEX, 2019. Våningsplan 4
<< back