PROGNOSTICA
Sandviken konsthall
Solo exhibition
2/3 - 7/4 2019

PROGNOSTICA


Vad mars inte vill, vill säkert april. Väderspådom ur Bondepraktikan.


Många av verken för utställningen PROGNOSTICA tillkom under 2018, teckningsinstallationer som tillsammans med ljud och objekt arbetats fram på platser där naturen visat sin styrka och nyckfullhet under olika tider på året.
Jag undersöker hur skiftningar i naturen tolkas och har tolkats genom tiderna. Hur man med vetenskapliga modeller, metoder och data försöker förutsäga morgondagens väder och skapar scenarios som sträcker sig lång tid framåt för att vi ska kunna möta de utmaningar som kan kopplas till klimatförändringen.
För utställningen PROGNOSTICA blickar jag framåt genom modern klimatforskning där avläsning sker på stora avstånd. Men även bakåt med inspiration av äldre avläsningsmetoder då närhet och relation till platsen varit avgörande.
Väderleksspådomar och förutsägelser om årsväxten fanns att tillgå genom skrifter som Bondepraktikan med råd och tips för bönder som flitigt använts för att förutspå morgondagens väder.
Jag arbetar med platser som befinner sig i en märkbar förändringsfas. Mina teckningsprocesser blir en del av händelseförloppet när kol, papper, pastell, vatten och substans från omgivningen etsa sig fast och bildar lager och ytor.
Material samlas in, arkiveras och lagras. Naturvetenskapliga hypoteser och analyser aktiverar och stramar upp, förankrar
arbetet i verkligheten, formar och tolkar vetenskapliga diagram och prognoser.
Nuet blir kvar som fysiska spår i verket - märken, damm, smuts, fingeravtryck ger råa och oredigerade ytor som greppar tag i rummet.

Catrin Andersson, 2018

Installation view - PROGNOSTICA .
Installation view - PROGNOSTICA, Still Resolution, 2015.
Installation view - PROGNOSTICA .
Installation view - PROGNOSTICA .
Installation view - PROGNOSTICA .
Installation view - PROGNOSTICA .
Installation view - PROGNOSTICA .
Installation view - PROGNOSTICA .
Installation view - PROGNOSTICA .
Installation view - PROGNOSTICA .