Project: BLANK
2008
Solo exhibition BLANK at AURA, 19/4-11/5 2008, Lund, Sweden

<< back

BLANK ( folding) ll, 2008 and BLANK ( folding) l, 2008


Human eager to control, map and thereby understand the world is not new. Trough time scientific methods has become more refined and today we receive the most detailed information in microscopical and cosmological phases. Catrin Andersson is an artist with one foot in the scientific world and the other in the subjective sphere. Scientifically extracted information about weather phenomena and different stages in natural scenarios are focus-points for Andersson, which are beeing  redefined  in her own imagination. The art of Andersson will step in where the science will not reach and her work talks about  infinity, destruction and parallel worlds.
Text by Anna Johansson, curator

(Text in Swedish)

Människans vilja att kontrollera, kartlägga och därigenom förstå sin värld är inte ny. Med tiden har däremot vetenskapens metoder förfinats och vi kan idag få den mest detaljrika information om allt från det mikroskopiska till det kosmologiska. Catrin Andersson är en konstnär som står med ett ben i den vetenskapliga världen och det andra i den subjektiva sfären. Vetenskapligt utvunnen information om väderfenomen och olika former av naturscenarier upptar hennes intresse men omformuleras till projektionsytor för egna fantasier. Hennes verk tar vid där vetenskapeninte når och tillåter tankar om oändligheten, undergången och om parallella världar till vår egen.


Catrin Andersson arbetar med teckning, installationer och fotografi. Utställningen BLANK på Aura är en logisk fortsättning på Anderssons konstnärliga verksamhet. Nu står isberget i fokus om än frånvarande i fysisk form. Med BLANK placerar hon sig i ett nolläge, varifrån hon med verken som ledtrådar bygger upp och lyfter fram andra aspekter av is.Upplevelsen av dess storslagenhet, i det sublima gränslandet mellan absolut skönhet och förödelse, framkommer t.ex. i ljudet som hörs i utställningens bakgrund. Inspelningen kommer från Antarktis och uppbrottet mellan världens största isberg B15A och "Ross Ice Shelf". Ljudet är fångat med seismologisk inspelningsutrustning som upptar lågfrekventa signaler som inte är hörbara för det mänskliga örat. På övervåningen visas monumentala blyertsteckningar och fotoverket BLANK (folding). Samtliga verk tar sin utgångspunkt i en modell av ett isberg.

Teckningarna baseras på modellens två sidor och bottenplan vilka hon plattat ut för att åter sammanfoga dem lager på lager. I förhållande till isens oändliga ansamling tid förefaller verkens intrikata nätsystem som abstraktioner av arkeologiskt fynd och utsnitt av vår förhistoria. I fotoverket har Andersson översatt modellens vikpunkter i ljus, ett spektrum som synliggörs då ljus bryts genom ett prisma. I utställningen presenteras även teckningar av istroféer som bidrar med ytterligare infallsvinklar. En symbol för seger förenad med isens högblanka yta blir ett tacksamt objekt att spegla sig i, en narcissistisk dröm med kommersiell potential.


Catrin Andersson hanterar tecknandet med sällsam hantverksskicklighet. Hon mejslar fram och bygger upp isens mångfacetterade ytor av reflexioner, skuggor och brytpunkter. Med samma skärpa lyckas hon också förena forskningsrön med konstnärlig frihet.


Anna Johansson, konstvetare och curator

BLANK - installation view. Photographs, drawings and sound installation.

For more info: http://www.konstforeningenaura.se/

Tack till: Douglas R. MacAyeal
Professor
Department of Geophysical Sciences
University of Chicago och Peter J. Visser
Iceberg bouwplaten/Paper Models
http://www.icebergbouwplaten.nl

<< back