Project: BEYOND THE HORIZON
2008/2009/2010
Beyond the Horizon (STATE), 2010
It is important to have "something beyond the horizon" which gives the feeling that the world is larger than what is seen. Space Settlements: A Design Study. Curators: Al Globus and Bryan Yager
Above a quote from an experimental study in Space colonisation sponsored by NASA and the American Society for Engineering Education in 1975. Nineteen professors of engineering, physical science, social science, and architecture, three volunteers, six students, a technical director, and two co-directors worked for ten weeks to construct a convincing picture of how people might permanently sustain life in space on a large scale. Psychological considerations are important in the design of enclosed spaces such as artificial habitats in deep space or under water, with the Solipsism syndrome being specifically identified as a factor by scientists and engineers. Several strategies to alleviate the tendency toward the Solipsism syndrome in artificial environments are discussed in NASA's "Space Settlements: A Design Study" which proposes designs for Space colonisation.
Svalbard is an small island in the middle of the Arctic sea close to the North Pole. The largest community Longyearbyen is the most northern community in the world. In the beginning of November the sun sets for the last time and the island goes into a period of total darkness - the polar nights, which lasts for 4 months. During the old days the island laid in total isolation when the sea froze and no ship was able to disembark land. 
The period of polar night can trigger depression in some people. People who suffer from seasonal affective disorder are particularly susceptible to these conditions. The polar night may also be implicated in some instances of Solipsism syndrome. This psychiatric condition is characterised by a detachment from reality – a state of mind in which a person begins to feel that all reality is internal and the remainder of the perceived universe is unreal or only exists in a dream state. 

”The horizon is the human hold on the world.”
(van Peursen, 1977, p. 188, 195)

text in swedish:
Svalbard är en grupp öar i Ishavet, Barents hav, Grönländska sjön och Norska havet. Öarna ligger rakt norr om Norge, som också styr över området. Svalbards största ö, Spetsbergen, hyser den mesta mänskliga aktiviteten. Svalbard är en snabbt växande turist- och äventyrsdestination, med en landmassa lika stor som Holland och Belgien tillsammans. Enorma fjällmassiv, gigantiska glaciärer, djupa fjordar, karga skärgårdar och en blommande tundra specificerar platsen men även långa perioder av vintermörker och kyla. I slutet av oktober kastar solen sina sista strålar över landskapet och Svalbard går in i mörkertider. Under ca två veckor framöver ligger Svalbard under dagtid i ett konstant skymningsljus. I över två månader, från början av november till februari, är det mörkt som natten under hela dygnet. Under dagar med bra väder, fullmåne, stjärnhimmel och norrsken kan man ana det blåa sken som karaktäriserarpolarnatten. Beyond the Horizon undersöker människans påverkan av nattens mörker. Olika tillstånd kan kopplas till vistelse i mörker i långa perioder. Ett av dessa tillstånd är syndromet solipsism. 'My mind is the only thing that I know exists'. Det konstanta mörker beror på Svalbards nordliga läge. Då nord- och sydgränsen för ögruppen är ungefär 75°-80° nordlig bredd börjar polardagen där 15-29 april, och polarnatten börjar mellan 22 oktober och 6 november. Polarvintern varar mellan 93 och 123 dygn. 'Solipsism, filosofisk term (av latinets solus ipse = ensamt själv). I ontologisk mening betecknar den ståndpunkten, att det enda som existerar är jag själv inklusive mina upplevelser. I kunskapsteoretisk mening betecknar den ståndpunkten, att det enda jag kan ha kunskap om är mig själv inklusive mina upplevelser'. Perioden polarnätter kan utlösa depression hos en del människor. Personer som lider av säsongsstyrda rubbningar är ytterst mottagliga. Ofta förekommer detta i samband med brist på dagsljus i norra och södra delar av jordklotet från senhöst till tidig vår. Sambandet mellan depression och brist på dagsljus är inte fullt utforskat men forskare misstänker att det finns ett samband med hormonet melatonin som har en viktig roll genom att reglera kroppens inre klocka. Solipsism syndromet är en sinnes stämning där en person börjar uppfatta verkligheten som en dröm och inte verklig. Hela livet utvecklas till en lång dröm som inte går att vakna upp ur. Till och med vänner uppfattas som icke verkliga, de är en del av drömmen. Personer som drabbas kan känna sig ensamma och avskurna från omgivningen, och tillslut blir apatiska och uppfatta sig som obetydliga. Denna sinnesstämning kan infinna sig under arktiska vintrar när natten varar 24 timmar om dygnet. Genom fotoprojektet kommer jag att undersöka mörkrets inverkan på människors liv och levnadsätt och kommer själv att få uppleva känslan av att vara innesluten i detta konstanta tillstånd.
Beyond the Horizon (I and DARKNESS), 2009
Beyond the Horizon (TO MY MOTHER), 2009
Beyond the Horizon (For Vin and Susie), 2009
Beyond the Horizon (ARCTIC DREAM), 2009
Beyond the Horizon (HEY, IT´S THE STRANGE ONE), 2009